INSTALASI BERSALIN/VK KEBIDANAN

Tersedia 3  ruangbersalin dan 1 ruang untuk tindakan Gynaecology disertai dengan peralatan yang lengkap.