INSTALASI BERSALIN/VK KEBIDANAN

Tersedia 4 ruang bersalin dengan rincian 3 ruang bersalin non covid dan 1 ruang bersalin isolasi covid, 1 ruang resusitasi bayi disertai dengan peralatan yang lengkap, 1 ruang gynekologi, dan 1 ruangan pasca bersalin.